Yvonne van Erp mediation

Mediation bij een arbeidsconflict.

Veel arbeidsmediations starten op advies van de bedrijfsarts. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer ziekgemeld is door alle spanningen op het werk. Tijdens het re-integreren kan de bedrijfsarts de drempel verlagen door arbeidsmediation aan te raden. Voordat de werknemer weer terug naar de werkvloer gaat wordt het conflict uitgesproken. Als het conflict niet uit de wereld is bestaat er een grote kans dat er spanningen blijven hangen.

Wanneer kan mediation helpen bij een arbeidsconflict?

Het is belangrijk dat beide partijen openstaan voor het vinden van een oplossing voor het conflict. Bij mediation is het van belang dat iedereen vrijwillig deelneemt, er kan niemand gedwongen worden. Wanneer beide partijen de werkrelatie willen herstellen is arbeidsmediation zeker aan te raden. Of wanneer beide partijen op een respectvolle, fijne manier de arbeidsrelatie willen beëindigen dan is arbeidsmediation dé oplossing. Praten met elkaar is altijd beter dan in de weerstand blijven zitten.

Arbeidsmediation kan ook juist voorkomen dat een medewerker door het conflict ziek thuis komt te zitten. Het is namelijk beter om een conflict zo snel mogelijk op te lossen. Bij de eerste spanningen is het al goed om direct te handelen. Hiermee voorkom je grote conflicten en bespaar je een hoop leed, tijd en geld. Ook zorg je dat de sfeer op het werk niet beïnvloed wordt en voorkom je dat mogelijk andere werknemers meegezogen worden in de negativiteit.

Wat is het voordeel van arbeidsmediation boven een juridische procedure?

Er zijn veel voordelen voor arbeidsmediation ten opzichte van het starten van een juridische procedure te noemen.

Allereerst is arbeidsmediation veel goedkoper. Niet alleen gaat er veel tijd zitten in procederen, ook zijn de kosten van een advocaat veel hoger. Mediation kan op korte termijn al starten waarbij een juridische procedure gewoon onderaan de stapel van de rechtbank terecht komt. Als een werknemer dan ziek is gemeld lopen de verzuimkosten hoog op. Ook duurt een juridische procedure vaak maanden, soms wel jaren. Mediation kan in zeer kort tijdsbestek afgerond worden.

Mediation zorgt er ook voor dat de communicatie en verstandhouding hersteld wordt. Dit geeft een fijner gevoel dan de gedachte dat er een winnaar en verliezer gaat zijn. Beide partijen zijn winnaars doordat ieder inbreng heeft in de oplossing. Bij een juridische procedure lijkt de oplossing vaak te liggen bij geld. Een schadevergoeding lijkt dan de oplossing. Maar nog steeds is er dan niet echt geluisterd naar elkaar en begrijpen partijen nog steeds niet hoe het zo heeft kunnen escaleren. Een boek sluiten zonder antwoord op alle vragen is nooit fijn.

Wat wordt van werknemer én werkgever verwacht tijdens mediation?

Een mediator is, zoals gezegd, onpartijdig. Ook heb ik, en overigens de partijen ook geheimhoudingsplicht. Daarnaast is mediation altijd vrijwillig, er kan niemand gedwongen worden om deel te nemen. Ook mogen de werknemer, werkgever én ik altijd de mediation beëindigen. Natuurlijk ga ik daar niet vanuit en verwacht ik volledige commitment van alle partijen om het conflict op te willen lossen. Wat tijdens de mediation wordt besproken blijft altijd vertrouwelijk.

Hoe lang duurt het mediationtraject?

Afhankelijk van de mate waarin het conflict zich bevindt, de bereidwilligheid van beide partijen om het goed op te willen lossen en de manier van communiceren met elkaar kan een arbeidsconflict gemiddeld in 2 gezamenlijke gesprekken opgelost zijn. Hierbij geldt hoe eerder mijn hulp ingeschakeld wordt, hoe eerder vaak tot een oplossing gekomen wordt.

Wat kost arbeidsmediation?

Een arbeidsmediation kost gemiddeld €2200,-. Uit universitair onderzoek blijkt dat kosten voor een arbeidsconflict de organisatie gemiddeld €27.000,- kost. De verzuimkosten per dag komen vaak al neer op zo’n €250,-. 

De kosten van een arbeidsconflict kunnen dus hoog oplopen. Een arbeidsconflict wat niet tijdig opgelost wordt kan ook gevolgkosten met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan reputatiekosten, betalen van tijdelijke of definitieve vervanging van betrokken werknemer. De kosten voor inwerken van deze vervanger. Maar ook de mogelijk afgenomen productiviteit van collega’s die last hebben van de negatieve effecten op de werksfeer. 

Uit onderzoek is gebleken dat de grootste kosten bij een arbeidsconflict de verzuimkosten en exit-kosten zijn. Ontslagvergoeding en kosten voor de advocaat vallen zijn voorbeelden van exit-kosten.

Wie betaalt, bepaalt?

De kosten voor arbeidsmediation worden doorgaans door de werkgever betaald. Het uurtarief van arbeidsmediation is €177,75,- per uur excl. btw. 

Dat wil niet zeggen dat dit invloed heeft op mijn partijdigheid. Ik ben als mediator, altijd onpartijdig en ik heb geen belang bij de uiteindelijke uitkomst van de mediation. 

Als MfN mediator werk ik volgens de gedragsregels van het MfN. Daarin staat niet alleen dat ik neutraal en onpartijdig ben maar ook dat ik geheimhoudingsplicht heb. Alle gedragsregels zijn na te lezen. Mocht ik mij niet houden aan deze gedragsregels dan kan dit grote gevolgen hebben voor mijzelf dit kan betekenen: een waarschuwing, berisping, schorsing en zelfs doorhaling van mijn MfN registratie.