mediator in Geldrop

Mediation in het onderwijs.

Een discussie over een jaartaak, ouders die ontevreden zijn over de gang van zaken of wrijving tussen docenten? Voorbeelden van potentiële oorzaken van conflicten in het onderwijs.

Als voormalig teamleider in het onderwijs weet ik wat de hoge werkdruk in het onderwijs kan betekenen. Ook de dynamiek tussen leerlingen, ouders en docenten kan voor spanningen zorgen die hoog op kunnen lopen. De werkwijze van ondersteunend en onderwijzend personeel brengt ook regelmatig uitdagingen met zich mee. En waar vroeger simpelweg de leraar het voor het zeggen had, heeft tegenwoordig de leerling/ouder of student ook zeggenschap. Een mooie ontwikkeling. Maar ook een ontwikkeling die wrijving kan veroorzaken.

Zijn er spanningen op uw school? Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek zodat we alle mogelijkheden kunnen bespreken.

Wanneer kun je mediation in het onderwijs inzetten?

Mijn hulp als mediator bij mediation in het onderwijs kan ingeschakeld worden bij alle soorten conflicten die in het onderwijs kunnen voorkomen. Denk hierbij aan:
– een docent die het niet eens is met zijn jaartaak;
– een leerling/ouder die een klacht heeft ingediend over een schorsing;
– of bijvoorbeeld een administratieve medewerker die in conflict is geraakt met een docent.
Ook een fusie kan een oorzaak zijn van conflicten: twee of meerdere subculturen moeten samensmelten tot een nieuwe cultuur. Een bron voor conflicten tussen mensen die hun vak vaak met veel passie uitoefenen.

Een conflict kan zich in 3 fases bevinden. Het beste is om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met elkaar. Alleen wanneer conflicten zich in fase 1 of 2 van de escalatieladder van Glasl bevinden is het mogelijk om deze op te lossen met mediation. Hoe langer het duurt voordat een conflict uitgepraat wordt hoe groter de kans is dat deze naar de volgende fase verplaatst. En dat wil  natuurlijkniemand.

Voorbeelden van mediation in het onderwijs

  • Medewerkers hebben een conflict met elkaar;
  • Een teamleider is in conflict met een medewerker;
  • Een leerling/ouder heeft een conflict met een medewerker van school;
  • Twee leerlingen hebben een conflict;
  • Een medewerker die re-integreert waarbij het nodig is om ‘oud-zeergesprekken’ te hebben zodat nieuwe afspraken voor de verdere samenwerking gemaakt kunnen worden;
  • Bij een klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon in een klachtenprocedure kan direct de mogelijkheid van mediation aan klager en aangeklaagde voorleggen.
  • Bij beroeps-en bezwaarprocedures tegen uitspraken van examencommissies. Vooral bij hogescholen en universiteiten is een toename in beroeps-en bezwaarprocedures.

Hoe lang duurt het mediationtraject?

Hoe lang  mediation in het onderwijs duurt is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het conflict.
Ook de verstandhouding tussen de partijen en de manier van communiceren spreken een rol. Voelt iemand zich slachtoffer en wijst hij een duidelijke dader aan dan zijn er vaak andere belangen die meespelen.

 
Door in gesprek te gaan met elkaar wordt voor beide partijen duidelijk wat de spreekwoordelijke emmer heeft doen overlopen. Vaak is de druppel niet de oorzaak maar zit er nog veel meer (oud) zeer. 

Hoe werkt mediation in het onderwijs?

Wat goed is om te weten is dat mediation in het onderwijs, net als bij alle andere soorten mediation, vrijwillig is.
Dit betekent dat niemand gedwongen kan worden om deel te nemen. Het doel van de mediation is het herstellen van de relatie van de betrokkenen. Ik treed op als onafhankelijke bemiddelaar en begeleid de partijen tijdens de gesprekken.
Dit vraagt wel een commitment van iedereen: de wil om er samen uit te komen staat voorop. Je mag er vanuit gaan dat alles wat besproken wordt ook met mij gedeeld kan worden. Ik ga hier vertrouwelijk mee om en ik heb geheimhoudingsplicht.  

Wie betaalt de kosten van de mediation in het onderwijs?

Net als bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de school de kosten voor de mediation betaalt. 

Mijn uurtarief is €177,75 excl. btw.

Dit betekent niet dat ik als mediator ook alleen in het belang van de school handel. Ik ben er voor de
belangen van beide partijen. Ik ben dan ook onpartijdig en ik heb geen belang bij de uitkomst van de mediation. 

Als mediator werk ik volgens de gedragsregels van het MfN.

Wie betaalt, bepaalt?

De kosten voor mediation in het onderwijs worden doorgaans door de school betaald. Het uurtarief is €177,75,- per uur excl. btw. 

Dat wil niet zeggen dat dit invloed heeft op mijn partijdigheid. Ik ben als mediator, altijd onpartijdig en ik heb geen belang bij de uiteindelijke uitkomst van de mediation. 

Als mediator werk ik volgens de gedragsregels van het MfN. Daarin staat niet alleen dat ik neutraal en onpartijdig ben maar ook dat ik geheimhoudingsplicht heb. Alle gedragsregels zijn na te lezen op de website van het MfN.