Yvonne van Erp mediation

Mediator in Asten: snel én goedkoop scheiden op een respectvolle manier.

Wat doet een mediator in Asten? Wanneer is het verstandig om naar een mediator in Asten te gaan? Hoe werkt mediation in Asten? Wat zijn de voordelen van een mediator in Asten en wat kost mediation? Na het lezen van dit artikel weet je waarom het beter is om te scheiden met hulp van een mediator in Asten. Waardoor het komt dat scheiden vaak duur kan zijn en wat de voordelen zijn van scheiden met een mediator in Asten. Door te scheiden met hulp van een mediator in Asten bespaar je niet alleen veel geld, ook worden jullie beter in communiceren. Dit zorgt er voor dat jullie eventuele kinderen niet onnodig veel lijden van een scheiding.
mediator Asten

Wat doet een mediator in Asten?

 1. Rol van de Mediator in Asten
  De mediator in Asten heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar begeleidt het proces van communicatie en onderhandeling tussen de partijen.
 2. Neutrale Bemiddelaar
  Ik ben als mediator een neutrale en onpartijdige derde persoon die helpt bij het oplossen van conflicten.
 3. Veilige Communicatieomgeving
  Ik zorg ervoor als mediator in Asten dat er een veilige omgeving is waarin jullie vrijuit kunnen spreken en naar elkaar kunnen luisteren.
 4. Bewaker van Communicatie
  Een mediator in Asten leidt de communicatie tussen de partijen in goede banen en bewaakt de neutraliteit en vertrouwelijkheid van het proces.

Wanneer is het verstandig om een mediator in Asten in te schakelen?

Wanneer jullie besluiten om te scheiden, kan dit een zeer emotionele en stressvolle periode zijn. Ik begrijp dat je deze moeilijke situatie op een respectvolle manier wilt afhandelen. In dat geval is het verstandig om een mediator in Asten in te schakelen. De mediator in Asten heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van scheidingsmediation, waardoor ik jou en je partner kan begeleiden bij het vinden van een oplossing die voor jullie allebei acceptabel is.
Het inschakelen van een mediator in Asten biedt verschillende voordelen:

Constructieve communicatie
Ten eerste zorg ik ervoor dat het gesprek tussen jou en je partner op een respectvolle en constructieve manier verloopt. Emoties kunnen hoog oplopen tijdens een scheiding, maar ik help als mediator om de communicatie open en eerlijk te houden, zonder dat er sprake is van verwijten of ruzies. Daarnaast zorg ik ervoor dat jullie allebei gehoord worden en dat er ruimte is voor onze wensen en belangen. Op deze manier wordt er gezocht naar een oplossing waarin we jullie je allebei kunnen vinden tijdens de mediation in Asten.

Kinderen niet laten lijden onder de scheiding.
Een mediator in Asten is ook handig als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Ik kan helpen om goede afspraken te maken over de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Hierbij wordt altijd het belang van de kinderen vooropgesteld maar ik zorg ervoor dat jullie ook jezelf niet vergeten. De mediator kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin alle afspraken rondom de kinderen worden vastgelegd. Op deze manier voorkomen jullie eventuele conflicten in de toekomst en kunnen jullie als ouders op een goede manier met elkaar blijven communiceren.

Op een respectvolle manier uit elkaar gaan
Kortom, het inschakelen van een mediator in Asten is verstandig wanneer je op een respectvolle manier wilt scheiden. De mediator helpt jullie om conflicten op te lossen, afspraken te maken en de communicatie open te houden. Daarnaast zorg ik ervoor dat ook de belangen van eventuele kinderen niet uit het oog worden verloren. Door de expertise en ervaring van mij als mediator in Asten kunnen jullie op een professionele manier begeleid worden tijdens de scheiding, wat zorgt voor een betere afhandeling van deze moeilijke periode.

Hoe werkt de mediator in Asten?

Het proces van mediation in Asten begint meestal met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin ik als mediator de situatie en de wensen van jullie beide inventariseer. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces, omdat het mij als mediator in Asten in staat stelt om een goed beeld te krijgen van de problemen en de belangen van beide partijen. Op basis van deze informatie kan ik vervolgens een inschatting maken en een plan van aanpak opstellen voor de verdere mediation. Aan het eind van het kennismakingsgesprek wordt de mediationovereenkomst getekend en de eerste mediationafspraak ingepland. De afspraken kunnen bij mij op kantoor in Mierlo plaatsvinden of bij jullie thuis.

Tijdens de gezamenlijke sessies begeleid ik als mediator in Asten het gesprek en zorg ik ervoor dat jullie beiden de kans krijgen om jullie kant van het verhaal te vertellen én naar elkaar te luisteren. Ik creëer een veilige omgeving waarin open communicatie mogelijk is en waarin jullie je allebei gehoord voelen. Door actief te luisteren en de juiste vragen te stellen, help ik als mediator in Asten om de communicatie tussen jullie te verbeteren en misverstanden te voorkomen.

Ik help jullie om tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is, door te focussen op de gemeenschappelijke belangen in plaats van de verschillen. Dit wordt ook wel win-win-denken genoemd. Ik moedig de partijen aan om actief mee te denken en creatief te zijn in het bedenken van oplossingen. Door gezamenlijk naar een oplossing te zoeken, ontstaat er vaak meer begrip en bereidheid om compromissen te sluiten.

Als er een overeenstemming wordt bereikt, kan ik als mediator in Asten helpen bij het opstellen van een convenant of vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst legt de gemaakte afspraken vast en kan indien nodig juridisch worden afgedwongen. Het opstellen van een overeenkomst is een belangrijk onderdeel van het mediationproces, omdat het ervoor zorgt dat de gemaakte afspraken duidelijk en bindend zijn. Zijn er kinderen in het spel? Dan help ik ook bij het tot stand komen van een ouderschapsplan en bereken ik de alimentatie.

Al met al biedt mediation in Asten een gestructureerde en neutrale aanpak om uit elkaar te gaan. Door de inzet van een mediator kunnen jullie op een respectvolle manier met elkaar communiceren en samenwerken aan een oplossing die voor jullie allebei acceptabel is.

Kosten voor de diensten van de mediator in Asten

Scheiden met een mediator in Asten is een aantrekkelijk alternatief voor het dure proces van scheiden met een advocaat. Bij het scheiden met een advocaat kunnen de kosten hoog oplopen, terwijl mediation vaak een kosteneffectieve oplossing biedt. Ik begrijp dat het scheiden van je partner al moeilijk genoeg is, daarom streef ik ernaar om mijn tarieven redelijk en transparant te houden.  Bij het scheiden met een mediator in Asten wordt er altijd maatwerk geleverd. Elke scheiding is namelijk anders en vraagt om een persoonlijke aanpak.

Wilt u meer weten over de kosten en tarieven van mediation in Asten? Neem dan gerust contact met Yvonne van Erp mediation op via de website. Ik sta klaar om al je vragen te beantwoorden en je te voorzien van heldere informatie. Bij mij kun je rekenen op een transparante en eerlijke aanpak, waarbij jouw wensen en behoeften centraal staan.

Om  mijn kwaliteit te waarborgen ben ik aangesloten bij het MFN register. Als MFN-mediator handel ik naar de gedragsregels van het MFN en heb ik regelmatig scholing om mijn kennis op peil  te houden. 

mediator in Asten